Prvo izmed društev Hervardi je bilo ustanovljeno 1. 5. 2004, na dan vstopa Republike Slovenije v EU. Dan ustanovitve je bil izbran po tehtnem premisleku. Prepričani smo namreč bili, da se bo splošno stanje v naši državi, po vstopu v EU poslabšalo. Natančno to se je tudi zgodilo. Nič ni ostalo od lepih obljub, ki so nam jih »prodajale« prav vse parlamentarne stranke. Plače so ostale na isti ravni, cene pa so poskočile v nebo. Izjemno se je povečalo število brezposelnih, najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da zelo velik delež državljanov živi pod pragom revščine ali tik nad njim.

Hervardi smo se ustanovili z željo, da načrtno ozaveščamo naše rojake, ki so žrtev zavajanj in lažnih informacij protislovenskih ideologij in interesov. Predvsem nam gre za ohranjanje naše, slovenske identitete ter njeno promocijo v Evropi in svetu. Naše ime Hervardi pomeni »udarno stražo« in izhaja iz srednjeveške slovenske Karantanije. V primeru vojaške ogroženosti slovenskega naroda, je naša dolžnost obramba domovine. Toda domovine in naroda ni potrebno vselej braniti zgolj z orožjem. To pride v poštev samo v vojnih razmerah.

 
Obramba je tudi dvigovanje zavesti Slovencev o samozavedanju, poglobljeno poznavanje lastne kulture in zgodovine, s poudarkom na domovinski vzgoji. Naš namen je izobraževati Slovence, jih opozarjati na svoj izvor in tiste trenutke v zgodovini našega naroda, ki so pozitivni ter pomembni za našo sedanjost in prihodnost. Tako bomo dobili nove generacije Slovencev in Slovenk, ki bodo poznale svoje korenine in zgodovino svojih prednikov. Brez njih bi namreč tudi nas ne bilo. Tako izobraženim, mladim Slovencem in Slovenkam bo precej lažje samozavedanje, občutek pripadnosti družbi in odgovornost do nje, lažje pa se bodo tudi upirali neizogibnim vplivom globalizacije. Zlasti je pomembno doseči zavedanje o pomenu izvirne Slovenske ljudovlade ali vladavine ljudstva, ki je zapisana tudi v Ustavi Republike Slovenije, vendar je obstoječa politikantska »elita« ne spoštuje in deluje celo v nasprotju z interesi ljudstva. Slovensko ljudstvo ima tako kot sleherno ljudstvo neodtujljivo pravico, da se tovrstnemu ravnanju upre in dejansko ustvari pravo Slovensko ljudovlado (http://www.hervardi.com/demokracija_in_izvirna_slovenska_ljudovlada.php).

Od leta 2004 imamo na svetovnem spletu svoje spletno mesto www.hervardi.com, na katerem so objavljeni številni prispevki o zamolčani slovenski zgodovini, ki naš narod predstavljajo v povsem drugačni luči, in ne tako kot nas zavajajo v naših šolah. Na spletu imamo objavljene tudi prispevke o slovenskem jeziku, slovenskih domoljubnih pesmih, pregovorih, legendah, pomembnih Slovencih in še marsikaj zanimivega. Do sedaj smo izdali sedem knjig, o katerih slovenski mediji niso hoteli poročati, v teh dneh pa pričakujemo izid še treh za Slovence zelo pomembnih knjig, ki govorijo o zamolčanem Slovenskem kraljestvu v srednjem veku.

Na državni praznik, dan Rudolfa Maistra, 23. 11. 2006, so tri Društva Hervardi ustanovila krovno organizacijo, Zvezo Domoljubnih Društev Hervardi. Njen predsednik je postal Andrej Šiško, eden izmed štirih civilistov, ki so sprožili Pekrske dogodke, 23. 5. 1991 in poveljnik Specialnega voda 711. odreda TO, ki je zajel tanke JLA v Štrihovcu (iz njih je bila ustanovljena 1. slovenska tankovska četa), ter osvobodil mednarodni mejni prehod Šentilj in stražnico Ceršak (http://www.hervardi.com/vojnaslo.php).

Zveza Domoljubnih Društev Hervardi je v začetku leta 2008 v slovenski parlament vložila potrebne podpise za referendum o novi ustavi EU Lizbonski pogodbi (http://www.hervardi.com/prikaz_novice.php?id=100), s katero je Republika Slovenija izgubila pomembne atribute svoje suverenosti. MNZ RS je referendum protizakonito blokiralo (http://www.hervardi.com/prikaz_novice.php?id=101), obenem pa poskušalo tudi protipravno aretirati predsednika Zveze DD Hervardi, Andreja Šiška, ki se je zato za 6 mesecev umaknil v ilegalo.

V svojem Statutu imamo zapisano, da se s pristopno izjavo vsak Hervard zaveže, da ni pripadnik ali simpatizer in ne bo zagovarjal ter podpiral izključujočih, totalitarnih gibanj in ideologij, kot so: fašizem, nacizem, komunizem, ter njihove neo izvedbe, in seveda tudi globalizem ter druga protislovenska gibanja. Kljub tem jasnim pravilom, nas v medijih načrtno prikazujejo kot naciste, fašiste in rasiste, da bi tako onemogočili naše delovanje.

Hervardi smo pravi slovenski domoljubi, ki zavračamo vse našteto, predvsem pa podpiramo izvirno Slovensko ljudovlado ali vladavino ljudstva, ki nasprotuje sleherni demonski vladavini, s kakršnimi se soočamo tudi v sedanjem času. Prav zato nasprotujemo tako načrtni balkanizaciji ali vnovični jugoslavizaciji Slovenije, kakor tudi domnevni protiuteži temu – EU, ki temelji izključno na moči in kapitalu ter zanika temeljne pravice narodov. Za Slovence je edina prava domovina svobodna ljudovlada Slovenija, Hervardi pa si bomo še naprej vztrajno prizadevali za ozaveščanje naših zapeljanih in zavedenih rojakov ter za naš skupni boljši danes in jutri. Ne z besedo puhlo, ki v ustih mine, z deli kažimo ljubezen do domovine! Prepričajte se sami …